อ.นพ.กวีศักดิ์ เสาทองหลาง

ศัลยแพทย์ตกแต่ง

อ.พญ.วิลาสินี ศิริชาติวาปี

อ.พญ.วิลาสินี ศิริชาติวาปี

แพทย์ออร์โธปิดิกส์

"ผู้ป่วยมะเร็งกระดูก สามารถรักษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ หากได้รับการรักษาที่เหมาะสมและรวดเร็ว"

อ.นพ.เจน โสธรวิทย์

อ.นพ.เจน โสธรวิทย์

สูตินรีแพทย์

“สุขภาพสตรีมีความสำคัญ การวางแผนมีบุตร การรับฮอร์โมน ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ”

อ.นพ.ศิรพงศ์ พุฒระวีพงศ์

อ.นพ.ศิรพงศ์ พุฒระวีพงศ์

อายุรแพทย์มะเร็งวิทยา

“การรักษามะเร็งทุกวันนี้ก้าวหน้าไปมาก นอกจากเคมีบำบัด เรายังมีการรักษาด้วยยาต้านเป้า และภูมิคุ้มกันบำบัด”

[รหัสตาราง=26 /]

[รหัส wpdatatable=4]

 

ดูตารางตรวจทุกคลินิก[/cmsmedicals_button]