อ.พญ.ปาริชาติ ตันมิตร

ศัลยแพทย์หลอดเลือด
วัน
เวลา
จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์
เช้า-----
บ่าย---อ.ปาริชาติ-

SMC ให้บริการตรวจวินิจฉัยและผ่าตัดโรคทางระบบหลอดเลือดที่ประกอบด้วยหลอดเลือดแดง หลอดเลือดดำและการไหลเวียนของน้ำเหลืองโดยศัลยแพทย์หลอดเลือดผู้เชี่ยวชาญด้วยวิธีการรักษาที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากที่สุด SMC ให้บริการตรวจรักษาโรคหลอดเลือดต่างๆ อาทิ เส้นเลือดขอด หลอดเลือดตีบ หลอดเลือดโต หลอดเลือดตัน หลอดเลือดแตก หลอดเลือดสำหรับฟอกไต เป็นต้น