รศ.นพ.ธีระยุทธ เต็มธนะกิจไพศาล

สูตินรีแพทย์
อ.นพ.เจน โสธรวิทย์

อ.นพ.เจน โสธรวิทย์

สูตินรีแพทย์

“สุขภาพสตรีมีความสำคัญ การวางแผนมีบุตร การรับฮอร์โมน ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ”

โรคทางนรีเวชเป็นอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นเฉพาะในผู้หญิงบริเวณอวัยวะภายในอุ้งเชิงกรานที่ประกอบด้วยมดลูก รังไข่ ท่อนำไข่ ปากมดลูก และช่องคลอด คลินิกนรีเวชกรรมของ SMC มีความเข้าใจถึงอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยหญิงเหล่านี้เป็นอย่างดีและให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการของโรคต่างๆโดยสูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อาทิ

 • อาการปวดท้องน้อยอย่างรุนแรง
 • ประจำเดือนมาผิดปกติ
 • เลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด
 • ตกขาวผิดปกติ
 • ก้อนในอุ้งเชิงกราน
 • มะเร็งนรีเวช
 • ภาวะวัยทอง
 • ภาวะมีบุตรยาก
 • การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช เพื่อเลาะถุงน้ำรังไข่ หรือตัดมดลูกผ่านกล้องแบบมีแผลเล็กและแบบไม่มีแผลทางหน้าท้อง
 • เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม การเสื่อมของอุ้งเชิงกราน เช่น มดลูกหย่อนหรือกลั้นปัสสาวะไม่ได้
 • เนื้องอกมดลูก
 • เนื้องอกรังไข่
 • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่