พญ.สาวิณี คงเพชร

อายุรแพทย์โรคไต

วัน
เวลา
จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์
เช้า---อ.พญ.วิจิตราอ.นพ.เอกลักษณ์
บ่าย-อ.พญ.สาวิณี-อ.พญ.พรรณธิพา-

ไตทำหน้าที่กำจัดของเสียในร่างกายและขับของเสียเหล่านั้นออกมาในรูปของปัสสาวะ นอกจากนั้น ไตยังทำหน้าที่ควบคุมความเป็นกรดเป็นด่างในกระแสเลือด ควบคุมความสมดุลของเกลือแร่และปริมาณน้ำในร่างกาย ไตจึงเป็นอวัยวะที่สำคัญมากและเป็นอวัยวะที่ไม่สามารถฟื้นฟูตัวเองให้กลับมาสมบูรณ์เป็นปกติได้หากเสื่อมลงหรือผิดปกติ จึงนับเป็นอันตรายอย่างยิ่งหากไตไม่เคยได้รับการตรวจดูการทำงานจนกลายเป็นปัญหาที่แก้ไขไม่ได้

คลินิกโรคไตและอายุรกรรมของ SMC ให้คำปรึกษาปัญหาด้านไตและให้บริการตรวจวินิจฉัยอาการที่บ่งชี้สาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคไตโดยอายุรแพทย์โรคไตผู้เชี่ยวชาญ พร้อมให้การดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติ โดยครอบคลุมโรคไตต่างๆ อาทิ

  • กรวยไตอักเสบ
  • ไตอักเสบ
  • นิ่วในไต
  • ไตวาย
  • ไตวายเรื้อรัง