ผศ.นพ.ชวลิต วงศ์พุทธะ

ศัลยแพทย์หัวใจ หลอดเลือดและทรวงอก
วัน
เวลา
จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์
เช้า-อ.นพ.ฐิติ-อ.นพ.ชลัช
บ่าย-อ.นพ.รชฎ
อ.นพ.พรชัย
ผศ.นพ.ชวลิต
-

การผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดหัวใจเป็นการผ่าตัดเพื่อรักษาโรคและความผิดปกติที่เกิดกับเส้นเลือดที่สูบฉีดเข้าออกหัวใจ จึงต้องอาศัยความละเอียดอ่อนและความเชี่ยวชาญของแพทย์เฉพาะทางที่มีทักษะและประสบการณ์สูง คลินิกศัลยกรรมหัวใจ หลอดเลือดและทรวงอก เป็นคลินิกเฉพาะทางของ SMC ซึ่งให้บริการการรักษาผู้ป่วยด้วยการผ่าตัดโดยแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงพร้อมด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง โดยให้บริการคลอบคลุมด้านศัลยกรรมทรวงอกทุกประเภท อาทิ

  • โรคหัวใจ Congenital Heart Disease
  • โรคทางทรวงอกและปอด ก้อนที่หน้าอก
  • โรคหลอดเลือดหัวใจ
  • มะเร็งหลอดอาหาร
  • การดูแลรักษาและผ่าตัดโรคทางหัวใจ หลอดเลือดและทรวงอก
  • การผ่าตัดส่องกล้องในทรวงอก
  • การผ่าตัดปอดด้วยเทคนิคส่องกล้อง
  • การผ่าตัดหัวใจผู้ใหญ่
  • การผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ