รายละเอียดติดต่อ

 • ที่อยู่

  อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอนุสรณ์ สว.1 ชั้น 1 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ อ. เมือง จ.ขอนแก่น 40000

 • เวลาทำการ

  จันทร์ -ศุกร์ เวลา 07.00 –16.00 น.

 • เวปไซต์

 • อีเมล์

 • ติดต่อ

  +66 (0) 43366444