คลินิกสุดสัปดาห์

Weekend Clinic

คลินิกสุดสัปดาห์
หมดกังวลเรื่องไม่มีเวลาหาหมอ SMC ให้บริการนอกเวลาทำการในวันหยุดสุดสัปดาห์ พร้อมให้คำปรึกษาและตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านต่างๆ เพื่อให้คุณอุ่นใจด้วยบริการทางการแพทย์หลากหลายสาขา จากคลินิกของ SMC อาทิ โรคทางอายุรกรรมทั่วไป โรคเลือด และโรคผิวหนัง สำหรับผู้ที่ใช้สิทธิประกันชีวิตและชำระเงินสด สะดวกสบาย และรวดเร็ว
วัน / เวลา
คลินิกเฉพาะทาง
เสาร์
09.00 - 12.00 น.
อาทิตย์
09.00 - 12.00 น.
คลินิกอายุรกรรมทั่วไปและโรคผิวหนังผศ.พญ.สุธีรพร-
คลินิกอายุรกรรมทั่วไปและโรคเลือด-อ.นพ.ชินดล
คลินิกโรคหัวใจผศ.นพ.บูรพา
คลินิกหู คอ จมูก-อ.จักรี