ผศ.นพ.เฉลิมชัย อภิญญานุรักษ์

รังสีแพทย์

“ตรวจเช็คสุขภาพให้มั่นใจ รู้ความเสี่ยงไว รักษาได้”

“การไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ” ตรวจสุขภาพวันนี้ ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพกับ SMC ด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัยพร้อมบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจวิเคราะห์โรคและรักษา เพื่อความอุ่นใจคลายกังวลจากโรคภัยทั้งปวง สะดวก รวดเร็ว ใส่ใจทุกรายละเอียดกับโปรแกรมตรวจสุขภาพ อาทิ

  • ตรวจสุขภาพประจำปี (รับผลภายใน 1 วัน)
  • Express Vaccine (ไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์)
  • ตรวจภูมิคุ้มกันและฉีดวัคซีน
  • ใบรับรองแพทย์สุขภาพดี
  • ใบรับรองแพทย์ไปต่างประเทศ
  • ใบรับรองแพทย์ตรวจ COVID-19
  • ใบรับรองแพทย์เพื่อสมัครเข้าเรียน เข้าทำงาน