ผศ.นพ.เฉลิมชัย อภิญญานุรักษ์

รังสีแพทย์

“การไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ” ตรวจสุขภาพวันนี้ ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพกับ SMC ที่มีแพคเกจให้เลือกหลากหลาย อาทิ โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี โปรแกรมตรวจสุขภาพชายหญิงก่อนแต่งงาน หรือตรวจสุขภาพเพื่อเพื่อสมัครเรียน สมัครงาน หรือเดินทางไปต่างประเทศ ด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัยพร้อมบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจวิเคราะห์โรคและรักษา เพื่อความอุ่นใจคลายกังวลจากโรคภัยทั้งปวง