คลินิกโรคผู้สูงอายุ

Senile Disease Clinic

คลินิกโรคผู้สูงอายุ

เมื่อก้าวเข้าสู่วัยชราภาพ สภาพร่างกายเสื่อมถอย การทำงานของอวัยวะต่างๆ ก็เสื่อมประสิทธิภาพลงไปและนำมาซึ่งโรคที่เกี่ยวเนื่องมาจากความชรา เช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูงโรคข้อ โรคต้อกระจกตา โรคไต โรคเบาหวาน เป็นต้น ผู้ป่วยสูงอายุที่เป็รโรคต่างๆ เหล่านี้จึงควรได้รับการดูแลรักษาด้วยการเอาใจใส่เป็นพิเศษ เพราะนอกจากจะส่งผลต่อสุขภาพกายแล้ว ยังมีผลต่อสภาพอารมณ์และจิตใจของผู้สูงอายุอย่างมากอีกด้วย

คลินิกโรคผู้สูงอายุของ SMC มีความเข้าใจผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้สูงวัย จึงเปิดให้บริการตรวจรักษาโรคผู้สูงอายุด้วยบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุมายาวนาน โดยให้บริการตรวจรักษาโรคทางอายุรกรรมทั่วไปและโรคที่ต้องใช้การรักษาโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง อาทิ

  • โรคเบาหวาน
  • โรคความดันโลหิตสูง
  • โรคข้อเสื่อม
  • โรคกระดูกพรุน
  • โรคทางสมอง
  • โรคระบบทางเดินปัสสาวะ
  • โรคตา
  • โรคไต
  • โรคหัวใจขาดเลือด
วัน
เวลา
จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์
เช้า---ศ.พญ.ปณิตา-
บ่าย-----