อ.นพ.ชินดล วานิชพงษ์พันธุ์

อายุรแพทย์โรคเลือด
วัน / เวลา
คลินิกเฉพาะทาง
จันทร์
16.30-20.00น.
อังคาร
16.30-20.00น.
พุธ
16.30-20.00น.
พฤหัสบดี
16.30-20.00น.
ศุกร์
16.30-20.00น.
เสาร์
09.00-12.00 น.
อาทิตย์
09.00-12.00 น.
คลินิกหู คอ จมูกอ.นพ.ธีรพรอ.นพ.พรเทพอ.พญ.นิชธิมาอ.จักรี
คลินิกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะและสุขภาพเพศชายอ.นพ.ปกรณ์
คลินิกศัลยกรรมโรคอ้วน
และผ่าตัดส่องกล้อง
อ.นพ.จักรพันธ์อ.นพ.จักรพันธ์
คลินิกศัลยกรรมลำไส้ใหญ่
และทวารหนัก
อ.นพ.
วีรพัฒน์
คลินิกนรีเวชกรรมอ.นพ.
สงวนโชค
คลินิกโรคผิวหนังผศ.พญ.สุธีรพร-
คลินิกโรคหัวใจผศ.นพ.บูรพา
คลินิกโรคเลือด-อ.นพ.ชินดล
คลินิกโรคกระดูกและข้ออ.นพ.
นัธทมน
ศูนย์สุขภาพบุคคลข้ามเพศอ.นพ.เจน
อ.พญ.ภาพันธ์
อ.นพ.สุรณัฐ
อ.นพ.ภัทร
อ.พญ.ปัทมา
อ.พญ.กุศลาภรณ์
คลินิกกุมารเวชกรรมอ.พญ.ศศิวิมล

หมดกังวลเรื่องไม่มีเวลาหาหมอ SMC ให้บริการนอกเวลาทำการในวันหยุดสุดสัปดาห์ พร้อมให้คำปรึกษาและตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านต่างๆ เพื่อให้คุณอุ่นใจด้วยบริการทางการแพทย์หลากหลายสาขา จากคลินิกของ SMC อาทิ โรคทางอายุรกรรมทั่วไป โรคเลือด และโรคผิวหนัง สำหรับผู้ที่ใช้สิทธิประกันชีวิตและชำระเงินสด สะดวกสบาย และรวดเร็ว