อ.นพ.ชินดล วานิชพงษ์พันธุ์

อายุรแพทย์โรคเลือด
วัน / เวลา
คลินิกเฉพาะทาง
จันทร์
16.30-20.00น.
อังคาร
16.30-20.00น.
พุธ
16.30-20.00น.
พฤหัสบดี
16.30-20.00น.
ศุกร์
16.30-20.00น.
เสาร์
09.00-12.00 น.
อาทิตย์
09.00-12.00 น.
คลินิกหู คอ จมูกอ.นพ.พรเทพอ.พญ.นิชธิมาอ.นพ.จักรี
คลินิกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะและสุขภาพเพศชายผศ.นพ.อุกฤษฎอ.นพ.ปกรณ์
คลินิกศัลยกรรมโรคอ้วน
และผ่าตัดส่องกล้อง
อ.นพ.จักรพันธ์อ.นพ.จักรพันธ์
คลินิกมะเร็งวิทยาและ
อายุรกรรมทั่วไป
อ.นพ.ศิรพงศ์
คลินิกโภชนาการและ
อายุรกรรมทั่วไป
อ.พญ.ธันย์ชนก
ศัลยกรรมตกแต่งอ.นพ.กวีศักดิ์-
คลินิกศัลยกรรมทั่วไปอ.นพ.ภาณุ
คลินิกนรีเวชกรรมผศ.พญ.พิไลวรรณอ.พญ.ยุวดีอ.พญ.ศรีนารีอ.นพ.
สงวนโชค
โรคกระบบทางเดินอาหารและตับอ.นพ.วิศรุต
คลินิกโรคผิวหนังผศ.พญ.สุธีรพร-
คลินิกโรคหัวใจรศ.นพ.วิชัยรศ.นพ.วิชัยผศ.นพ.บูรพา
คลินิกโรคเลือด-อ.นพ.ชินดล
โรคศัลยกรรมทั่วไปและมะเร็งเต้านมอ.พญ.
อนงค์พร

(สัปดาห์ที่ 2 , 4)
คลินิกโรคกระดูกและข้อผศ.นพ.ฤทธิ์-อ.พญ.
นัธทมน
รศ.นพ.เกรียงไกรอ.นพ.กิตติคุณอ.นพ.ปัญญวัฒน์
ศัลยกรรมหัวใจ หลอดเลือด และทรวงอกอ.นพ.ชวลิต
โรคระบบประสาทและสมองผศ.นพ.นรงฤทธิ์
คลินิกกุมารเวชกรรมอ.พญ.เพ็ญพิชชาอ.พญ.เพ็ญพิชชารศ.นพ.รัฐพลอ.พญ.ศศิวิมล
อ.พญ.วธูหทัย
รศ.นพ.รัฐพล
ศาตราจารย์ พญ.จามรี
ศูนย์สุขภาพบุคคลข้ามเพศอ.นพ.เจน
อ.พญ.ภาพันธ์
อ.นพ.สุรณัฐ
อ.นพ.ภัทร
อ.พญ.ปัทมา
อ.พญ.กุศลาภรณ์
คลินิกระบบทางเดินหายใจอ.พญ.ไพลิน
คลินิกสุขภาพจิตอ.พญ.ภัทรี

หมดกังวลเรื่องไม่มีเวลาหาหมอ SMC ให้บริการนอกเวลาทำการในวันหยุดสุดสัปดาห์ พร้อมให้คำปรึกษาและตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านต่างๆ เพื่อให้คุณอุ่นใจด้วยบริการทางการแพทย์หลากหลายสาขา จากคลินิกของ SMC อาทิ โรคทางอายุรกรรมทั่วไป โรคเลือด และโรคผิวหนัง สำหรับผู้ที่ใช้สิทธิประกันชีวิตและชำระเงินสด สะดวกสบาย และรวดเร็ว