ผศ.พญ.สุภวรรณ เลาหศิริวงศ์

โสต ศอ นาสิกแพทย์
วัน
เวลา
จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์
เช้าผศ.นพ.เสกสันต์
(สัปดาห์ที่ 2)
รศ.ดร.นพ.ภาธร
(สัปดาห์ที่ 1,3,4)
อ.พญ.จันทิชา อ.พญ.วัชรีพร
(สัปดาห์ที่ 1)
อ.นพ.จักรี
(สัปดาห์ที่ 2,3,4)
ศ.นพ.สงวนศักดิ์อ.พญ.นิชธิมา
บ่าย-อ.นพ.จักรีรศ.นพ.พรเทพ-ผศ.พญ.สุภวรรณ

หู คอ จมูก เป็นอวัยวะที่ซับซ้อนและเชื่อมโยงถึงกัน เมื่ออวัยวะเหล่านี้มีความผิดปกติเกิดขึ้น จึงอาจก่อให้เกิดความกังวล เกิดโรคต่างๆ ที่สร้างผลเสียต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจได้ คลินิกเฉพาะทางด้าน หู คอ จมูก ของ SMC ให้บริการตรวจวินิจฉัย และการรักษาโรคต่างๆที่เกิดขึ้นกับหู คอ จมูก รวมทั้งปัญหาบริเวณศรีษะและลำคอโดยโสต ศอ นาสิกแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญด้านลาริงซ์วิทยา พร้อมอุปกรณ์การแพทย์เฉพาะทางด้านหู คอ จมูกที่ทันสมัย โดยให้บริการดูแลรักษาอาการของโรค อาทิ

 • โรคหูคอจมูกทั่วไป วิงเวียน หูอื้อ
 • โรคไซนัสอักเสบ
 • โรคภูมิแพ้
 • การได้ยินและระบบการทรงตัว (Hearing and Balance)
 • เนื้องอกในหู (Tumors of the ear)
 • เครื่องช่วยฟัง
 • การผ่าตัดส่องกล้อง (endoscopic surgery) :
  • ผ่าตัดส่องกล้องจมูก ไซนัสอักเสบ เนื้องอก รวมทั้งโรคบริเวณฐานสมอง
  • รักษานิ่วในท่อน้ำลายด้วยการส่องกล้อง (Sialendoscopy)
  • รักษาโรคหู ผ่าตัดซ่อมแซมแปะแก้วหูโดยการส่องกล้อง
  • การผ่าตัดทางหู และประสาทหูเทียม (Otological surgery and cochlear implant)
  • การผ่าตัดหูผ่านการส่องกล้อง (Endoscopic ear surgery)
  • ผ่าตัดแก้วหูและกระดูกหูผ่านกล้อง
  • ผ่าตัดต่อมไทรอยด์และพาราไทรอยด์ผ่านกล้อง
  • ผ่าตัดต่อมน้ำลายผ่านกล้อง
 • การผ่าตัดศัลยกรรมศีรษะและคอ