ผศ.นพ.ธเนศ รังษีขจี

ศัลยแพทย์ทั่วไป
วัน
เวลา
จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์
เช้า-อ.นพ.ผาติอ.นพ.จักรพันธ์
รศ.นพ.สุริยะ
(สลับกันออกตรวจ)
อ.นพ.ภาณุอ.นพ.ผาติ
บ่าย--ผศ.นพ.ธเนศ
อ.นพ.ธีรวีร์
ผศ.นพ.ธราธิปอ.นพ.อภิวัฒน์

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป เป็นคลินิกเฉพาะทางของ SMC ที่ให้บริการรักษาผู้ป่วยด้วยการผ่าตัดโดยแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง โดยให้บริการคลอบคลุมด้านศัลยกรรมทุกประเภท อาทิ

 1. โรคกระเพาะ โรคระบบทางเดินอาหาร และลำไส้
 2. โรคลำไส้ใหญ่และทวารหนัก โรคริดสีดวงทวาร
 3. โรคทางเดินน้ำดีและตับอ่อน
 4. โรคทางศัลยกรรม และอุบัติเหตุ
 5. การดูแลรักษาและผ่าตัดโรคทางศัลยกรรม
  • การผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหารรักษาโรคอ้วน
  • การผ่าตัดเต้านม
  • การผ่าตัดส่องกล้องซ่อมไส้เลื่อน
  • การส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร
  • การผ่าตัดส่องกล้อง นิ่วถุงน้ำดี
  • การส่องกล้องตรวจทางเดินน้ำดีและตับอ่อน (Endoscopic Retrograde CholangioPancreatography: ERCP)
  • การผ่าตัดลำไส้
  • ผ่าตัดโรคทางศัลยกรรม และอุบัติเหตุ