รศ.พญ.กรรณิการ์ คงบุญเกียรติ

ประสาทแพทย์
วัน
เวลา
จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์
เช้า---รศ.พญ.กรรณิการ์ผศ.นพ.นรงฤทธิ์
บ่าย-----

ระบบประสาทและสมองเป็นระบบที่มีความสำคัญต่อร่างกายอย่างยิ่งเพราะเป็นศูนย์รวมในการสั่งการไปยังอวัยวะต่างๆ ให้ทำงานได้อย่างปกติร่วมกับการควบคุมความคิด ความจำ ตลอดจนการเรียนรู้ แต่ปัจจุบันนี้ จำนวนผู้ป่วยโรคระบบประสาทและสมองมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นจากสาเหตุจากการใช้ชีวิตประจำวันที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค เช่น การรับประทานอาหารไขมันสูง การสูบบุหรี่ หรือขาดการออกกำลังกาย และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวอย่างเบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ก็ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบบประสาทและสมอง

คลินิกระบบประสาทและสมอง ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาอาการ ตลอดจนฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีภาวะผิดปกติด้านประสาทและสมองโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยครบครัน ให้การรักษาโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาทและสมองทุกประเภท อาทิ

 • โรคหลอดเลือดสมอง
 • โรครากประสาทคอ
 • ภาวะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
 • โรคหลอดเลือดในสมองตีบ อัมพฤกษ์ อัมพาต
 • โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
 • โรคพาร์กินสัน
 • โรคหลอดเลือดสมองแตก
 • โรคลมชัก ลมบ้าหมู
 • โรคเหน็บชา
 • โรคปวดศีรษะ
 • โรคอัลไซเมอร์