อ.นพ.รณฤทธิ์ บุญรัตน์

โลหิตแพทย์
วัน
เวลา
จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์
เช้า---ผศ.พญ.จิตติมา-
บ่าย-อ.นพ.รณฤทธิ์---

เลือดซึ่งประกอบไปด้วย เซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด มีความสำคัญต่อร่างกายมนุษย์เพราะทำหน้าที่ไหลเวียนเพื่อนำออกซิเจนและสารอาหารไปหล่อเลี้ยงระบบต่างๆในร่างกาย รวมทั้งการปกป้องและกำจัดเชื้อโรคต่างๆที่เข้ามาในร่างกาย เมื่อเกิดความผิดปกติขึ้นกับเซลล์เม็ดเลือด สุขภาพร่างกายย่อมได้รับผลกระทบโดยตรง โรคเลือดจึงควรได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการโดยแพทย์ผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยา

คลินิกโรคเลือดของ SMC ให้บริการตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและบำบัดรักษาโรคที่เกิดจากเซลล์เม็ดเลือดทำงานผิดปกติ อาทิ

  • โรคเลือดและมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
  • โรคเลือดจางจากการขาดสารอาหาร ขาดธาตุเหล็ก
  • โรคเลือดจางธาลัสซีเมีย
  • โรคเลือดจางจากสาเหตุอื่นๆ
  • ให้คำปรึกษาคู่สมรสที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคธาลัสซีเมีย