อ.นพ.จักรี นฤคนธ์

โสต ศอ นาสิกแพทย์
วัน
เวลา
จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์
เช้าผศ.นพ.เสกสันต์
(สัปดาห์ที่ 2)
รศ.ดร.นพ.ภาธร
(สัปดาห์ที่ 1,3,4)
อ.พญ.จันทิชา
(สัปดาห์ที่ 1,,4)
อ.พญ.วัชรีพร
(สัปดาห์ที่ 1)
อ.นพ.จักรี
(สัปดาห์ที่ 2,3,4)
รศ.นพ.สงวนศักดิ์อ.พญ.นิชธิมา
บ่ายรศ.ดร.นพ.ภาธร
(สัปดาห์ที่ 1,3,4)
อ.พญ.จันทิชา
(สัปดาห์ที่ 1,,4)
อ.นพ.จักรี
ผศ.พญ.สุภวรรณ
รศ.นพ.พรเทพ-อ.พญ.นิชธิมา

หู คอ จมูก เป็นอวัยวะที่ซับซ้อนและเชื่อมโยงถึงกัน เมื่ออวัยวะเหล่านี้มีความผิดปกติเกิดขึ้น จึงอาจก่อให้เกิดความกังวล เกิดโรคต่างๆ ที่สร้างผลเสียต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจได้ คลินิกเฉพาะทางด้าน หู คอ จมูก ของ SMC ให้บริการตรวจวินิจฉัย และการรักษาโรคต่างๆที่เกิดขึ้นกับหู คอ จมูก รวมทั้งปัญหาบริเวณศรีษะและลำคอโดยโสต ศอ นาสิกแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญด้านลาริงซ์วิทยา พร้อมอุปกรณ์การแพทย์เฉพาะทางด้านหู คอ จมูกที่ทันสมัย โดยให้บริการดูแลรักษาอาการของโรค อาทิ

 • โรคหูคอจมูกทั่วไป วิงเวียน หูอื้อ
 • โรคไซนัสอักเสบ
 • โรคภูมิแพ้
 • การได้ยินและระบบการทรงตัว (Hearing and Balance)
 • เนื้องอกในหู (Tumors of the ear)
 • เครื่องช่วยฟัง
 • การผ่าตัดส่องกล้อง (endoscopic surgery) :
  • ผ่าตัดส่องกล้องจมูก ไซนัสอักเสบ เนื้องอก รวมทั้งโรคบริเวณฐานสมอง
  • รักษานิ่วในท่อน้ำลายด้วยการส่องกล้อง (Sialendoscopy)
  • รักษาโรคหู ผ่าตัดซ่อมแซมแปะแก้วหูโดยการส่องกล้อง
  • การผ่าตัดทางหู และประสาทหูเทียม (Otological surgery and cochlear implant)
  • การผ่าตัดหูผ่านการส่องกล้อง (Endoscopic ear surgery)
  • ผ่าตัดแก้วหูและกระดูกหูผ่านกล้อง
  • ผ่าตัดต่อมไทรอยด์และพาราไทรอยด์ผ่านกล้อง
  • ผ่าตัดต่อมน้ำลายผ่านกล้อง
 • การผ่าตัดศัลยกรรมศีรษะและคอ