สิ่งอำนวยความสะดวก

พื้นที่จอดรถ

หลังอาคาร สว.1. สามารถจอดรถได้ทั้งสิ้นจำนวน 85 คัน (เฟส1)

สถาบันการเงิน

1. ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งอยู่บริเวณ ด้านข้างประชาสัมพันธ์ ภายในอาคารโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เวลาทำการ 8.30น. – 16.00น. เบอร์ติดต่อ 043-202650 ถึง 51
2. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งอยู่บริเวณ ด้านข้างประตูทางเข้า-ออก ด้านหน้าโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เวลาทำการ 8.30น. – 16.00น. เบอร์ติดต่อ 043-236366

ตู้กดเงินสด (ATM)

1. ธนาคารไทยพาณิชย์ ตั้งอยู่บริเวณ
– อาคาร สว.2 ชั้น 1 ข้างห้องตรวจหู คอ จมูก
– ด้านหลังเวชระเบียน ตรงข้ามร้านเวชภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
– ด้านล่างโรงอาหาร ชั้น1 ภายในอาคารโรงพยาบาลศรีนครินทร์
2. ธนาคารกรุงไทย ตั้งอยู่บริเวณ
– อาคาร สว.2 ชั้น 1ข้างห้องตรวจหู คอ จมูก
– ด้านล่างโรงอาหาร ชั้น1 ภายในอาคารโรงพยาบาลศรีนครินทร์
3. ธนาคารออมสิน ตั้งอยู่บริเวณ ด้านล่างโรงอาหาร ชั้น1 ภายในอาคารโรงพยาบาลศรีนครินทร์
4. ธนาคารกสิกรไทย ตั้งอยู่บริเวณ ด้านล่างโรงอาหาร ชั้น1 ภายในอาคารโรงพยาบาลศรีนครินทร์

ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

ตู้สินค้าเซเว่น อีเลเว่น ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าอาคาร สว.1 ชั้น 1

ร้านอาหารและเครื่องดื่ม

1. ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) ตั้งอยู่บริเวณ ข้างร้านเวชภัณฑ์การแพทย์ ภายในอาคารโรงพยาบาลศรีนครินทร์
2. ร้าน S&P ตั้งอยู่บริเวณ โรงอาหารชั้น2 ภายในอาคารโรงพยาบาลศรีนครินทร์
3. ร้านคาเฟ่ อเมซอน (Amazon Café) ตั้งอยู่บริเวณ ด้านล่างโรงอาหาร ชั้น1 ภายในอาคารโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และ ชั้น 2 ศูนย์อาหาร อาคารกัลยานิวัฒนานุสรณ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
4. ร้านแบล็คแคนยอน (Black Canyon) ตั้งอยู่บริเวณ ด้านล่างโรงอาหาร ชั้น1 ภายในอาคารโรงพยาบาลศรีนครินทร์
5. ร้านดังกิ้นโดนัท (Dunkin’ Donuts) ตั้งอยู่บริเวณ ชั้น2 ศูนย์อาหาร อาคารกัลยานิวัฒนานุสรณ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ร้านค้าอื่นๆ

1. ร้านเวชภัณฑ์การแพทย์ จำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ตั้งอยู่บริเวณ ข้างร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ( 7-Eleven) ภายในอาคารโรงพยาบาลศรีนครินทร์
2. จุดบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS ตั้งอยู่บริเวณ ตรงข้ามร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ( 7-Eleven) ภายในอาคารโรงพยาบาลศรีนครินทร์