ผศ.นพ.ดำเนิน วชิโรดม

ศัลยแพทย์มะเร็งเต้านม
วัน
เวลา
จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์
เช้าผศ.นพ.ดำเนินอ.พญ.อนงค์พรผศ.นพ.องอาจ --
บ่าย-----

มะเร็งเต้านมนับว่าเป็นโรคมะเร็งชนิดที่เกิดมากเป็นอันดับต้นๆ กับผู้ป่วยหญิง จึงควรตรวจเต้านมด้วยตนเองในเบื้องต้นเป็นประจำ หากพบว่ามีอาการที่น่าสงสัยควรรีบปรึกษาแพทย์โดยเร็ว คลินิกศัลยกรรมมะเร็งเต้านม SMC เป็นคลินิกเฉพาะทางที่ให้บริการตรวจวินิฉัยและรักษาอาการผิดปกติของเต้านม อาทิ

  • ก้อนที่เต้านม
  • เต้านมอักเสบ
  • เนื้องอกเต้านม
  • มะเร็งเต้านม
  • การผ่าตัดเต้านม