สิทธิประกัน

เราพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาเรื่องสุขภาพและการให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ประกันสุขภาพของคุณ

ให้บริการผู้ป่วยที่มาใช้สิทธิประกันชีวิต ที่มีความคุ้มครองตามแผนกรมธรรม์ แบบประกันสุขภาพ คุ้มครองเรื่องเจ็บป่วย ผู้ป่วยในผ่านระบบ Fax Claim

เอกสารที่ต้องใช้ดังนี้

 1. บัตรประจำตัวผู้เอาประกัน หรือ เลขที่กรมธรรม์
 2. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้

หน่วยงานที่ให้บริการและอำนวยความสะดวก

หน่วยประกันชีวิต โทร 043-66260 หมายเลขติดต่อภายใน 6626 เจ้าหน้าที่ประกัน โทร 081-6629245 สถานที่ อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อนุสรณ์ (สว.1) ชั้น 1

เวลาให้บริการผู้ป่วยใน

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-18.30น. วันเสาร์-วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 9.00-17.00น

บริษัทประกันชีวิตที่เป็นคู่สัญญาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ผู้ป่วยใน)

 1. บมจ.กรุงเทพประกันประกันชีวิต
 2. บมจ.กรุงเทพประกันภัย
 3. บมจ.กรุงเทพประกันสุขภาพ
 4. บมจ.กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต
 5. บมจ.คิวบีอี ประกันภัย (ประเทศไทย)
 6. บมจ.เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต
 7. บมจ.ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์
 8. บมจ.ซมโปะ ประกันภัย (ประกันภัย)
 9. บมจ.ซิกน่าประกันภัย
 10. บมจ.ซีเนอร์จี แคร์
 11. บ.โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย)
 12. บมจ.ทิพยประกันชีวิต
 13. บมจ.ทิพยประกันภัย
 14. บมจ.ไทยซัมซุงประกันชีวิต
 15. บมจ.ไทยพาณิชย์ ประกันชีวิต
 16. บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต
 17. บมจ.ไทยประกันชีวิต
 18. บมจ.ไทยประกันภัย
 19. บมจ.ไทยประกันชีวิต สาขาธุรกิจพันธมิตร
 20. บมจ.ไทยศรีประกันภัย
 21. บมจ.ธนชาติประกันชีวิต
 22. บมจ.ธนชาติประกันภัย
 23. บมจ.นวกิจประกันภัย
 24. บมจ.บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย)
 25. บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
 26. บมจ.ฟิลลิป ประกันชีวิต
 27. บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
 28. บมจ.เมืองไทยประกันภัย
 29. บมจ.แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
 30. บมจ.มิตซุย ซูมิโตโม อินชัวร์รันซ์ สาขาประเทศไทย
 31. บมจ.วิริยะประกันภัย
 32. บมจ.ศรีอยุธยาเจนเนอรัล
 33. บมจ.สยามซิตี้ประกันภัย
 34. บมจ.สินมั่นคงประกันภัย
 35. บมจ.อาคเนย์ประกันชีวิต
 36. บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
 37. บมจ.อลิอันซ์ ซี พี ประกันภัย
 38. บมจ.เอไอเอ (AIA) จำกัด
 39. บมจ. AWP เซอร์วิสเซส (เมืองไทยประกันภัย)
 40. บมจ.แอกซ่าประกันภัย
 41. บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันภัย
 42. บมจ.เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต
 43. บมจ.โตเกียวมารีน ประกันชีวิต

หมายเหตุ ความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์

เอกสารที่ผู้ป่วยต้องเตรียมมาเมื่อเข้ารับบริการ

 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 2. บัตรประกันสุขภาพ
 3. กรณีเด็กที่อายุต่ำกว่า 7 ปี ใช้สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง

สอบถามเพิ่มเติม โทร 043-366260

บริษัทประกันชีวิตที่เป็นคู่สัญญาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ผู้ป่วยนอก)

 1. บมจ. เอไอเอ (AIA) จำกัด
 2. บมจ.ไทยประกันชีวิต
 3. บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต
 4. บริษัท อินเตอร์ พาร์ทเนอร์ แอสซิสแต้นซ์ จำกัด
  1. บมจ. กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต
  2. บมจ. กรุงไทยแอกซ่าประกันภัย
 5. บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

หน่วยงานที่ให้บริการและอำนวยความสะดวก

 • หน่วยประกันชีวิต โทร 043-66260 หมายเลขติดต่อภายใน 66260
 • เจ้าหน้าที่ประกัน โทร 081-6629245
 • สถานที่ อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อนุสรณ์ (สว.1) ชั้น 1

เวลาให้บริการผู้ป่วยนอก วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00-16.00น.

สิ่งที่ต้องเตรียมเมื่อเข้ารับบริการ

 1. แสดงบัตรประชาชนหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้
 2. หมายเลขกรมธรรม์หรือบัตรประจำตัวผู้ถือกรมธรรม์ โดยสามารถใช้ได้ทั้งในรูปแบบของบัตรตัวจริง หรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น eCard,รูปถ่าย เป็นต้น
 3. กรณีอายุน้อยกว่า 15 ปีบริบูรณ์ – สูติบัตรของผู้เอาประกันภัย และเลขที่กรมธรรม์ประกันสุขภาพ

ท่านควรทราบเบื้องต้นอะไรบ้าง

 1. ตรวจสอบสิทธิ์ วงเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
 2. ตรวจสอบข้อยกเว้นกรมธรรม์
 3. ตรวจสอบเงื่อนไข

หมายเหตุ ก่อนเข้ารับบริการหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก UR-Nurse หมายเลขโทรศัพท์ 043-366260

ขั้นตอน

 1. ยื่นบัตรประกันและบัตรประชาชน ที่เคาน์เตอร์เวชระเบียนเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ เจ้าหน้าที่จะแจ้งสิทธิเกี่ยวกับวงเงิน ข้อยกเว้น เงื่อนไขการใช้บัตรประกัน ให้ผู้ป่วยทราบเบื้องต้น (สามารถตรวจสอบได้บางบริษัท)
 2. เมื่อรับการตรวจรักษาจากแพทย์แล้ว ผู้ป่วยลงนามในใบเคลม เพื่อเจ้าหน้าที่ประกันจะได้เรียกร้องค่าสินไหมจากบริษัทประกัน กรณีมีส่วนเกินติดต่อการเงินผู้ป่วยนอกเพื่อจ่ายส่วนเกิน
 3. กรณีที่ประกันไม่คุ้มครองเนื่องจากเป็นข้อยกเว้น หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ผู้ป่วยสามารถสำรองจ่ายและนำใบเคลมพร้อมใบเสร็จรับเงินไปยื่นเบิกตรงกับบริษัทประกันเองอีกครั้ง