อ.นพ.สิทธิชัย เนตรวิจิตรพันธ์

อายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

“โรคข้อ.. หมอเข้าใจและรักษาได้”

โรคข้อและรูมาติสซั่มเป็นโรคภูมิคุ้มกันทำลายตนเองชนิดหนึ่ง ทำให้เกิดอาการปวดข้อ มีข้ออักเสบชนิดเรื้อรังโดยเฉพาะข้อมือและข้อนิ้วมือ ข้อเข่า ข้อเท้า และข้อนิ้วเท้า ปัจจุบันพบว่าผู้ป่วยโรคข้อและรูมาติสซั่มมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งทางการแพทย์ยังไม่สามารถระบุสาเหตุแน่ชัดของการเกิดโรคนี้ แต่สามารถควบคุมได้และมียาที่มีประสิทธิภาพสูงในการช่วยรักษาอาการ

คลินิกโรคข้อและรูมาติสซั่มของ SMC ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการโรคข้ออักเสบชนิดต่างๆ โดยแพทย์ผู้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญต่อโรค โดยการให้บริการตรวจรักษาอาการโรคข้อชนิดต่าง อาทิ

  • โรคข้ออักเสบเรื้งรัง (Chronic Arthritis) เช่น โรคข้ออักเสบเกาต์ (Gout) โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (Rheumatoid Arthritis)โรคข้อเสื่อม (Osteoarthritis)โรคข้อกระดูกสันหลัง อักเสบติดยึด (Ankylosing Spondylitis)โรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน (Psoriatic Arthritis) เป็นต้น
  • โรคแพ้ภูมิตนเอง (Autoimmune Disease เช่น โรคเอสแอลอี (SLE) โรคหนังแข็ง (Systemic Sclerosis)โรคต่อมน้ำตาน้ำลายอักเสบโจเกร็น (Sjogren Syndrome) เป็นต้น
  • โรคเส้นเลือดอักเสบ (Systemic Vasculitis) เช่นโรคเส้นเลือดอักเสบ EGPA โรคเส้นเลือดอักเสบ GPA โรคเส้นเลือดอักเสบ MPA โรคเส้นเลือดอักเสบ Behcet เป็นต้น