อ.นพ.อภิชาต โซ่เงิน

อายุรแพทย์นิทราเวชศาสตร์
วัน
เวลา
จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์
เช้า--อ.นพ.อภิชาต--
บ่าย-----

การนอนหลับ เป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุด แต่ถ้าหากเกิดปัญหาระหว่างการนอนหลับ อาจทำให้การนอนหลับที่แสนสบายนั้นกลับกลายเป็นฝันร้ายที่สร้างผลเสียต่อชีวิตและสุขภาพได้ คลินิกนิทราเวชและระบบทางเดินหายใจโดย SMC จึงเปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการและโรคที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับ โดยอายุรแพทย์นิทราเวชศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ให้คำปรึกษาและรักษาโรคที่เกิดจากการนอน อาทิ

  • โรคระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤตทางระบบหายใจ
  • หยุดหายใจขณะหลับ
  • นอนกรน