คลินิกนิทราเวชและระบบทางเดินหายใจ

Sleep Lab Clinic

คลินิกนิทราเวชและระบบทางเดินหายใจ

การนอนหลับ เป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุด แต่ถ้าหากเกิดปัญหาระหว่างการนอนหลับ อาจทำให้การนอนหลับที่แสนสบายนั้นกลับกลายเป็นฝันร้ายที่สร้างผลเสียต่อชีวิตและสุขภาพได้ คลินิกนิทราเวชและระบบทางเดินหายใจโดย SMC จึงเปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการและโรคที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับ โดยอายุรแพทย์นิทราเวชศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ให้คำปรึกษาและรักษาโรคที่เกิดจากการนอน อาทิ

  • โรคระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤตทางระบบหายใจ
  • หยุดหายใจขณะหลับ
  • นอนกรน
วัน
เวลา
จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์
เช้า--ผศ.นพ.อภิชาติ--
บ่าย-----