อ.นพ.ภูมิธรรม ลิ้มวัฒนานนท์

ประสาทศัลยแพทย์

Doctor is working with tablet over white background

วัน
เวลา
จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์
เช้ารศ.นพ.อำนาจผศ.นพ.กฤษกรอ.นพ.อนุชิต-อ.นพ.ภูมิธรรม
อ.นพ.ปุณณรัตน์
บ่าย-----

โรคทางสมอง ไม่ว่าจะเป็นโรคเนื้องอกในสมอง โรคกลุ่มหลอดเลือดในสมองทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง เป็นโรคที่มีความซับซ้อน มีความยุ่งยากในการรักษา มีความเสี่ยงที่อาจจะทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวอย่างไม่เป็นปกติ ซึ่งส่งผลต่อการใช้ชีวิตในระยะยาว คลินิกเฉพาะทางด้านการผ่าตัดสมองและกระดูกสันหลังของ SMC มีความพร้อมด้วยทีมแพทย์ที่เปี่ยมประสบการณ์และความเชี่ยวชาญระดับสูงด้านการผ่าตัดสมอง โดยได้นำนวัตกรรมทางการแพทย์และเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยระดับนานาชาติมาใช้ในการตรวจวินิจฉัยและการทำศัลยกรรม อาทิ

 1. โรคทางสมองและระบบประสาท
  • โรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีก
  • โรคปวดเส้นประสาทใบหน้า
 2. ด้านการผ่าตัดสมองและระบบประสาท
  • การผ่าตัดเนื้องอกฐานกะโหลกศีรษะ
  • การตัดเนื้องอกสมองด้วยวิธีส่องกล้อง
  • การผ่าตัดเส้นประสาทส่วนปลาย
 3. โรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง
  • การผ่าตัดหลอดเลือดสมอง
 4. โรคทางกระดูกไขสันหลัง
  • การผ่าตัดกระดูกสันหลัง
  • การผ่าตัดด้วยวิธีส่องกล้องกระดูกสันหลัง
  • เนื้องอกสมองและไขสันหลัง
  • หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท