ศ.พญ.สุวรรณา อรุณพงศ์ไพศาล

จิตแพทย์

Asian woman Surgeon Doctor making video call for discussing and consulting with patient about her information symptoms with Laptop computer in white medical room at the hospital. Disease, Covid-19, Coronavirus, Pandemic.

“ถึงเวลาที่เราจะต้องดูแลจิตใจตัวเอง เพราะสุขภาพจิตสำคัญไม่น้อยกว่าสุขภาพกาย”

อ.พญ.สริตา พานทองวิริยะกุล

อ.พญ.สริตา พานทองวิริยะกุล

จิตแพทย์

"ถึงเวลาที่เราจะต้องดูแลจิตใจตัวเอง เพราะสุขภาพจิตสำคัญไม่น้อยกว่าสุขภาพกาย"

ความตึงเครียดจากการดำเนินชีวิตอันเร่งรีบในสภาพสังคมที่กดดันในปัจจุบันนี้อาจส่งผลกระทบต่อภาวะอารมณ์และจิตใจของหลายคนและก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอาการป่วยทางจิตและโรคทางจิตเวชมากมาย หากพบว่าตนเองมีอาการไม่ปกติ เช่น มีความเครียด นอนไม่หลับ เบื่ออาหาร สมาธิสั้น ซึมเศร้า หรือมีพฤติกรรมที่ผิดแปลกไปจากเดิม ควรรีบปรึกษาแพทย์เพราะอาจจะเป็นอาการบ่งบอกถึงการเกิดโรคทางจิตเวชได้

คลินิกสุขภาพจิตของ SMC ให้บริการตรวจวินิจฉัยและบำบัดอาการผิดปกติเหล่านั้นโดยจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อาทิ

  • โรคเครียด
  • โรควิตกกังวล
  • โรคซึมเศร้า
  • โรคไบโพลาร์
  • โรคจิตเภท
  • โรคแพนิค
  • โรคสมองเสื่อม