ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการรักษา

SMC ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ซึ่งบริหารจัดการโดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ในยุคดิจิทัลที่ก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานสากล อีกทั้งยังหล่อหลอมรวมกับความชำนาญ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของทีมแพทย์และการพยาบาล ด้วยการบริการที่รวดเร็วพร้อมความสะดวกสบายที่ครบครัน ผู้ป่วยจึงมั่นใจได้ถึงผลลัพธ์ของการรักษาพยาบาลที่เป็นมากกว่าการรักษาพยาบาล แต่คือการสร้างผู้ป่วยที่เข้าใจ ใส่ใจ และสามารถดูแลตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ