อ.นพ.ปกรณ์ เกียรติโศภิษฐ์

ศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะ
วัน
เวลา
จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์
เช้ารศ.นพ.วิเชียรอ.นพ.ปกรณ์-ผศ.นพ.ขจิตร์
บ่าย-อ.นพ.อุกฤษฎผศ.นพ.ศุภณัฎฐ์

ระบบทางเดินปัสสาวะมีความสำคัญต่อสุขภาพร่างกายเพราะทำหน้าที่กำจัดของเสียและรักษาสมดุลของของเหลวในร่างกาย แต่ปัจจุบันนี้ เรามักจะพบอาการผิดปกติเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะได้บ่อย อาทิ โรคทางเดินปัสสาวะอักเสบ โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ โรคนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ โรคนิ่วในไต โรคต่อมลูกหมากโต เป็นต้น SMC ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคระบบทางเดินปัสสาวะทุกชนิดทั้งหญิงและชายรวมทั้งการผ่าตัดระบบทางเดินปัสสาวะโดยบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและด้วยอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย อาทิ

  • โรคนิ่วในไตและท่อไต
  • โรคติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ
  • โรคท่อปัสสาวะอักเสบ
  • โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ
  • โรคกรวยไตอักเสบ
  • โรคไตอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรีย
  • โรคนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ
  • โรคมะเร็งระบบทางเดินปัสสาวะต่างๆ
  • โรคต่อมลูกหมากโต
  • ภาวะกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกิน