ห้องพัก

ห้องพักพิเศษผู้ป่วยของ SMC ประกอบไปด้วย ห้องวีวีไอพี, ห้องวีไอพี และห้องซูพีเรียร์

ห้องวีวีไอพี (VVIP)

ขนาดห้อง 53 ตารางเมตร

อัตราค่าห้องพิเศษวีไอพี

รายการ อาคาร สว. ชั้นที่ 14
ค่าห้องและค่าอาหาร 4,300
ค่ารักษาพยาบาล 500
ค่าบริการโรงพยาบาล 400
รวมค่าใช้จ่าย (ชาวไทย) 5,200
เพิ่มค่ารักษาพยาบาล (ชาวต่างชาติ) 500
รวมค่าใช้จ่าย (ชาวต่างชาติ) 5,700

สิ่งอำนวยความสะดวกในห้อง
เตียงผู้ป่วย โทรทัศน์ เตียงญาติ ตู้เย็น ไมโครเวฟ ชุดโต๊ะอาหาร คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ WIFI สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องน้ำ ชุดรับแขก

ห้องวีไอพี (VIP)

ขนาดห้อง 53 ตารางเมตร

อัตราค่าห้องพิเศษวีไอพี

รายการ อาคาร สว. ชั้นที่ 14 อาคาร สว. ชั้นที่ 11, 12, 13, 15
ค่าห้องและค่าอาหาร 3,300 2,550
ค่ารักษาพยาบาล 500 300
ค่าบริการโรงพยาบาล 400
รวมค่าใช้จ่าย (ชาวไทย) 4,200 2,850
เพิ่มค่ารักษาพยาบาล (ชาวต่างชาติ) 500 300
รวมค่าใช้จ่าย (ชาวต่างชาติ) 4,700 3,150

สิ่งอำนวยความสะดวกในห้อง
เตียงผู้ป่วย โทรทัศน์ เตียงญาติ ตู้เย็น ไมโครเวฟ ชุดโต๊ะอาหาร WIFI สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องน้ำ ชุดรับแขก

ห้องซูพีเรียร์ (Superior)

ห้องซูพีเรียร์ type A ขนาดห้อง 25 ตารางเมตร
ห้องซูพีเรียร์ type B ขนาดห้อง 27 ตารางเมตร

อัตราค่าห้องพิเศษซูพีเรียร์

รายการ อาคาร สว. ชั้นที่ 14 อาคาร สว. ชั้นที่ 11, 12, 13, 15
ค่าห้องและค่าอาหาร 2,100 1,750
ค่ารักษาพยาบาล 500 300
ค่าบริการโรงพยาบาล 250
รวมค่าใช้จ่าย (ชาวไทย) 2,850 2,050
เพิ่มค่ารักษาพยาบาล (ชาวต่างชาติ) 500 300
รวมค่าใช้จ่าย (ชาวต่างชาติ) 3,350 2,350

สิ่งอำนวยความสะดวกในห้อง
เตียงผู้ป่วย โทรทัศน์ โซฟา ตู้เย็น ไมโครเวฟ WIFI สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องน้ำ