ศ.นพ.ธงชัย ประฏิภาณวัตร

อายุรแพทย์ระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม

วัน
เวลา
จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์
เช้าอ.นพ.ฉัตรเลิศอ.พญ.จินต์
ศ.นพ.ธงชัย
---
บ่าย-----

ระบบต่อมไร้ท่อเป็นระบบที่มีความสำคัญต่อร่างกาย ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนต่างๆ รวมถึงควบคุมการทำงานของร่างกายทุกอย่างให้เป็นไปอย่างปกติ แต่ต่อมไร้ท่อเหล่านี้ก็อาจจะเกิดการทำงานที่ผิดปกติอันนำมาซึ่งโรคต่างๆ ที่เรารู้จักดี เช่น โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษ และโรคอื่นๆ อีกหลายโรค คลินิกต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมของ SMC ให้การดูแลรักษาโรคเหล่านี้ด้วยแพทย์ชำนาญการ อาทิ

 • โรคเบาหวาน
 • ภาวะประจำเดือนผิดปกติจากโรคของรังไข่
 • โรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษ
 • โรคอ้วน
 • โรคมะเร็งในตับอ่อน
 • โรคมะเร็งต่อมไทรอยด์
 • โรคเนื้องอกตับอ่อน
 • โรคกระดูกพรุน
 • โรคไทรอยด์ทุกชนิด
 • โรคต่อมหมวกไต
 • ต่อมใต้สมองทำงานผิดปกติ
 • โรคที่เกิดความผิดปกติจากฮอร์โมน