ผศ.นพ.บูรพา ปุสธรรม

อายุรแพทย์โรคหัวใจ
วัน / เวลา
คลินิกเฉพาะทาง
จันทร์
16.30-20.00น.
อังคาร
16.30-20.00น.
พุธ
16.30-20.00น.
พฤหัสบดี
16.30-20.00น.
ศุกร์
16.30-20.00น.
เสาร์
09.00-12.00 น.
อาทิตย์
09.00-12.00 น.
คลินิกหู คอ จมูกรศ.นพ.พรเทพรศ.นพ.สงวนศักดิ์อ.พญ.นิชธิมาอ.นพ.จักรี
คลินิกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะและสุขภาพเพศชายผศ.นพ.อุกฤษฎอ.นพ.ปกรณ์อ.นพ.ปกรณ์
คลินิกศัลยกรรมโรคอ้วน
และผ่าตัดส่องกล้อง
รศ.นพ.สุริยะรศ.นพ.สุริยะรศ.นพ.สุริยะอ.นพ.จักรพันธ์รศ.นพ.สุริยะอ.นพ.จักรพันธ์
คลินิกมะเร็งวิทยาและ
อายุรกรรมทั่วไป
อ.นพ.ศิรพงศ์
คลินิกโภชนาการและ
อายุรกรรมทั่วไป
อ.พญ.ธันย์ชนก
ศัลยกรรมตกแต่งอ.นพ.กวีศักดิ์-
คลินิกศัลยกรรมทั่วไปอ.นพ.ภาณุ
คลินิกนรีเวชกรรมผศ.พญ.พิไลวรรณอ.พญ.ยุวดีอ.พญ.ศรีนารีอ.นพ.
สงวนโชค
โรคกระบบทางเดินอาหารและตับอ.นพ.วิศรุตอ.นพ.ชิตชัย
คลินิกโรคผิวหนังผศ.พญ.สุธีรพร-
คลินิกโรคหัวใจรศ.นพ.วิชัยศ.นพ.ทรงศักดิ์รศ.นพ.วิชัยผศ.นพ.บูรพา
(ออกตรวจหลัง 10.00น.)
คลินิกโรคเลือดอ.นพ.รณฤทธิ์อ.นพ.ชินดลอ.นพ.รณฤทธิ์
(ออกสัปดาห์ที่ 2 และ 4 )
โรคศัลยกรรมทั่วไปและมะเร็งเต้านมอ.พญ.
อนงค์พร
คลินิกโรคกระดูกและข้อผศ.นพ.ฤทธิ์
อ.นพ.กิตติพงษ์
อ.นพ.ชัยยศ อ.พญ.
นัธทมน
รศ.นพ.เกรียงไกรอ.นพ.กิตติคุณอ.นพ.ปัญญวัฒน์
ศัลยกรรมหัวใจ หลอดเลือด และทรวงอกอ.นพ.ชวลิต
คลินิกกุมารเวชกรรมอ.พญ.เพ็ญพิชชาอ.พญ.เพ็ญพิชชารศ.นพ.รัฐพลอ.พญ.ศศิวิมล
อ.พญ.วธูหทัย
รศ.นพ.รัฐพล
ศาตราจารย์ พญ.จามรี
ศูนย์สุขภาพบุคคลข้ามเพศอ.นพ.เจน
อ.พญ.ภาพันธ์
อ.นพ.สุรณัฐ
อ.นพ.ภัทร
อ.พญ.ปัทมา
อ.พญ.กุศลาภรณ์
คลินิกระบบทางเดินหายใจอ.พญ.ไพลิน
คลินิกสุขภาพจิตอ.พญ.ภัทรี
คลินิกศัลยกรรมสมองและไขสันหลังรศ.นพ อำนาจรศ.นพ อำนาจรศ.นพ อำนาจ
คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือดอ.พญ.ปาริชาติ
คลินิกโรคไตอ.พญ.พรรณธิพา

หมดกังวลเรื่องไม่มีเวลาหาหมอ SMC ให้บริการนอกเวลาทำการในวันหยุดสุดสัปดาห์ พร้อมให้คำปรึกษาและตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านต่างๆ เพื่อให้คุณอุ่นใจด้วยบริการทางการแพทย์หลากหลายสาขา จากคลินิกของ SMC อาทิ โรคทางอายุรกรรมทั่วไป โรคเลือด และโรคผิวหนัง สำหรับผู้ที่ใช้สิทธิประกันชีวิตและชำระเงินสด สะดวกสบาย และรวดเร็ว