ผศ.นพ.บูรพา ปุสธรรม

อายุรแพทย์โรคหัวใจ
วัน / เวลา
คลินิกเฉพาะทาง
จันทร์
16.30-20.00น.
อังคาร
16.30-20.00น.
พุธ
16.30-20.00น.
พฤหัสบดี
16.30-20.00น.
ศุกร์
16.30-20.00น.
เสาร์
09.00-12.00 น.
อาทิตย์
09.00-12.00 น.
คลินิกหู คอ จมูกอ.นพ.ธีรพรอ.นพ.พรเทพอ.พญ.นิชธิมาอ.นพ.จักรี
คลินิกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะและสุขภาพเพศชายอ.นพ.ปกรณ์
คลินิกศัลยกรรมโรคอ้วน
และผ่าตัดส่องกล้อง
อ.นพ.จักรพันธ์อ.นพ.จักรพันธ์
คลินิกศัลยกรรมลำไส้ใหญ่
และทวารหนัก
อ.นพ.
วีรพัฒน์
คลินิกมะเร็งวิทยาและ
อายุรกรรมทั่วไป
อ.นพ.ศิรพงศ์
คลินิกโภชนาการและ
อายุรกรรมทั่วไป
อ.พญ.ธันย์ชนก
คลินิกศัลยกรรมทั่วไปอ.นพ.ภาณุ
ศัลยกรรมตกแต่งอ.นพ.กวีศักดิ์อ.นพ.กวีศักดิ์
คลินิกนรีเวชกรรมอ.พญ.ยุวดีอ.พญ.ศรีนารีอ.นพ.
สงวนโชค
คลินิกโรคผิวหนังผศ.พญ.สุธีรพร-
คลินิกเลเซอร์ผศ.พญ.สุธีรพร
คลินิกโรคหัวใจผศ.นพ.บูรพา
คลินิกโรคเลือด-อ.นพ.ชินดล
คลินิกโรคกระดูกและข้ออ.นพ.
นัธทมน
คลินิกกุมารเวชกรรมอ.พญ.เพ็ญพิชชาอ.พญ.เพ็ญพิชชารศ.นพ.รัฐพลอ.พญ.ศศิวิมล
ศูนย์สุขภาพบุคคลข้ามเพศอ.นพ.เจน
อ.พญ.ภาพันธ์
อ.นพ.สุรณัฐ
อ.นพ.ภัทร
อ.พญ.ปัทมา
อ.พญ.กุศลาภรณ์

หมดกังวลเรื่องไม่มีเวลาหาหมอ SMC ให้บริการนอกเวลาทำการในวันหยุดสุดสัปดาห์ พร้อมให้คำปรึกษาและตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านต่างๆ เพื่อให้คุณอุ่นใจด้วยบริการทางการแพทย์หลากหลายสาขา จากคลินิกของ SMC อาทิ โรคทางอายุรกรรมทั่วไป โรคเลือด และโรคผิวหนัง สำหรับผู้ที่ใช้สิทธิประกันชีวิตและชำระเงินสด สะดวกสบาย และรวดเร็ว