หมวดหมู่: คลินิกเฉพาะทาง

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด
เรื่อง

คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด

ให้บริการตรวจวินิจฉัยและผ่าตัดโรคทางระบบหลอดเลือดที่ประกอบด้วยหลอดเลือดแดง หลอดเลือดดำและการไหลเวียนของน้ำเหลืองโดยศัลยแพทย์หลอดเลือดผู้เชี่ยวชาญ

คลินิกสุขภาพบุคคลข้ามเพศ
เรื่อง

คลินิกสุขภาพบุคคลข้ามเพศ

เราพร้อมเคียงข้างและดูแลบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศทุกวัย เพื่อให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพจิตที่เข้มแข็งพร้อมกับมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย

คลินิกศัลยกรรมเด็ก
เรื่อง

คลินิกศัลยกรรมเด็ก

ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคที่พบบ่อยในเด็กและทำการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยเด็กโดยทีมกุมารศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารศัลยกรรม

คลินิกเวชศาสตร์นิวเคลียร์
เรื่อง

คลินิกเวชศาสตร์นิวเคลียร์

การรักษาโดยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เป็นการใช้สารเภสัชรังสีซึ่งเป็นสารที่ประกอบด้วยสารเคมีติดอยู่กับสารกัมมันตรังสี อาทิ รังสีแกมม่า

คลินิกโรคหัวใจ
เรื่อง

คลินิกโรคหัวใจ

หัวใจเป็นอวัยวะสำคัญของชีวิตซึ่งทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆ ภายในร่างกาย เมื่อการทำงานของหัวใจเกิดปัญหาย่อมส่งผลกระทบ

คลินิกหู คอ จมูก
เรื่อง

คลินิกหู คอ จมูก

หู คอ จมูก เป็นอวัยวะที่ซับซ้อนและเชื่อมโยงถึงกัน เมื่ออวัยวะเหล่านี้มีความผิดปกติเกิดขึ้น จึงอาจก่อให้เกิดความกังวล

คลินิกนรีเวชกรรม
เรื่อง

คลินิกนรีเวชกรรม

โรคทางนรีเวชเป็นอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นเฉพาะในผู้หญิงบริเวณอวัยวะภายในอุ้งเชิงกรานที่ประกอบด้วยมดลูก รังไข่ ท่อนำไข่ ปากมดลูก

คลินิกสุขภาพจิต
เรื่อง

คลินิกสุขภาพจิต

ความตึงเครียดจากการดำเนินชีวิตอันเร่งรีบในสภาพสังคมที่กดดันในปัจจุบันนี้อาจส่งผลกระทบต่อภาวะอารมณ์และจิตใจของหลายคน

คลินิกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะและสุขภาพเพศชาย
เรื่อง

คลินิกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะและสุขภาพเพศชาย

ระบบทางเดินปัสสาวะมีความสำคัญต่อสุขภาพร่างกายเพราะทำหน้าที่กำจัดของเสียและรักษาสมดุลของของเหลวในร่างกาย

คลินิกศัลยกรรมโรคมะเร็งเต้านม
เรื่อง

คลินิกศัลยกรรมโรคมะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านมนับว่าเป็นโรคมะเร็งชนิดที่เกิดมากเป็นอันดับต้นๆ กับผู้ป่วยหญิง จึงควรตรวจเต้านมด้วยตนเองในเบื้องต้น

  • 1
  • 2