Author: hospital

 ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ SMC ขอแสดงความยินดี กับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการจัดกิจกรรมการประกวดการออกแบบเข็มตราสัญลักษณ์ งานการพยาบาล SMC
เรื่อง

 ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ SMC ขอแสดงความยินดี กับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการจัดกิจกรรมการประกวดการออกแบบเข็มตราสัญลักษณ์ งานการพยาบาล SMC

ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ SMC ขอแสดงความยินดี กับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการจัดกิจกรรมการประกวดการออกแบบเข็มตราสัญลักษณ์ งานการพยาบาล SMC

ร่วมกิจกรรมออกบูธให้ความรู้และบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน ในงาน “มหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน KKU CSV”
เรื่อง

ร่วมกิจกรรมออกบูธให้ความรู้และบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน ในงาน “มหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน KKU CSV”

ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ (SMC: Special Medical Center) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมกิจกรรมออกบูธให้ความรู้และบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน ในงาน “มหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน KKU CSV” มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2566

สิทธิเบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง (สิทธิราชการ/จ่ายตรง/อปท.) โปรดนำบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดงกับเจ้าหน้าที่การเงินด้วยทุกครั้ง
เรื่อง

สิทธิเบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง (สิทธิราชการ/จ่ายตรง/อปท.) โปรดนำบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดงกับเจ้าหน้าที่การเงินด้วยทุกครั้ง

เรียนแจ้งผู้รับบริการที่ใช้สิทธิเบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง (สิทธิราชการ/จ่ายตรง/อปท.) ทุกท่าน โปรดนำบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดงกับเจ้าหน้าที่การเงินด้วยทุกครั้ง
เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

โปรแกรมตรวจสุขภาพวันแม่  Happy Healthy Mom
เรื่อง

โปรแกรมตรวจสุขภาพวันแม่ Happy Healthy Mom

SMC ร่วมมอบของขวัญสุดพิเศษ แด่คุณแม่ที่คุณรัก ในเทศกาลวันแม่ปีนี้ สำหรับส่วนลด 5% วัคซีน ไข้หวัดใหญ่, วัคซีนปอดอักเสบ, วัคซีน HPV ชนิด 4 สายพันธุ์ และ 9 สายพันธุ์ 💉

SMC ร่วมมอบของขวัญสุดพิเศษ แด่คุณแม่ที่คุณรัก ในเทศกาลวันแม่ปีนี้ สำหรับวัคซีน รับส่วนลด 5%
เรื่อง

SMC ร่วมมอบของขวัญสุดพิเศษ แด่คุณแม่ที่คุณรัก ในเทศกาลวันแม่ปีนี้ สำหรับวัคซีน รับส่วนลด 5%

SMC ร่วมมอบของขวัญสุดพิเศษ แด่คุณแม่ที่คุณรัก ในเทศกาลวันแม่ปีนี้ สำหรับส่วนลด 5% วัคซีน ไข้หวัดใหญ่, วัคซีนปอดอักเสบ, วัคซีน HPV ชนิด 4 สายพันธุ์ และ 9 สายพันธุ์ 💉

CHECK-UP SMC เปิดให้บริการตรวจ Mammogram & Breast
เรื่อง

CHECK-UP SMC เปิดให้บริการตรวจ Mammogram & Breast

CHECK-UP SMC เปิดให้บริการตรวจ Mammogram & Breast ไว้วางใจ…ให้ SMC ดูแลสุขภาพเต้านมของคุณ ด้วยการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่อง Digital Mammogram และอัลตราซาวด์เต้านมที่มีนวัตกรรม 3 มิติ ให้รูปที่มีความคมชัดมากกว่าปกติ 🩺

SMC เข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ “Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2022”
เรื่อง

SMC เข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ “Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2022”

ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ (SMC) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจากบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ “Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2022”

  • 1
  • 2
  • 9