หมวดหมู่: คลินิกเฉพาะทาง

คลินิกผิวหนัง
เรื่อง

คลินิกผิวหนัง

ผิวหนังไม่เพียงแต่มีความสำคัญต่ออวัยวะต่างของร่างกายแล้ว ผิวหนังยังบ่งบอกถึงสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีจากภายในอีกด้วย

คลินิกกุมารเวชกรรม
เรื่อง

คลินิกกุมารเวชกรรม

ให้การดูแลรักษาบุตรหลานของท่านด้วยความเอาใจใส่โดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการบำบัดรักษาโรคในเด็กต่างๆ

คลินิกศัลยกรรมหัวใจ หลอดเลือดและทรวงอก
เรื่อง

คลินิกศัลยกรรมหัวใจ หลอดเลือดและทรวงอก

การผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดหัวใจเป็นการผ่าตัดเพื่อรักษาโรคและความผิดปกติที่เกิดกับเส้นเลือดที่สูบฉีดเข้าออกหัวใจ

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
เรื่อง

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป เป็นคลินิกเฉพาะทางของ SMC ที่ให้บริการรักษาผู้ป่วยด้วยการผ่าตัดโดยแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง

คลินิกศัลยกรรมสมองและไขสันหลัง
เรื่อง

คลินิกศัลยกรรมสมองและไขสันหลัง

โรคทางสมอง ไม่ว่าจะเป็นโรคเนื้องอกในสมอง โรคกลุ่มหลอดเลือดในสมองทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง เป็นโรคที่มีความซับซ้อน

คลินิกกระดูกและข้อ
เรื่อง

คลินิกกระดูกและข้อ

กระดูกเป็นโครงสร้างของร่างกายซึ่งทำหน้าที่หลายอย่าง อาทิ รองรับและปกป้องอวัยวะต่างๆ ไม่ให้ได้รับอันตราย

  • 1
  • 2