หมวดหมู่: ศูนย์ความเป็นเลิศ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการส่องกล้องทางเดินอาหาร
เรื่อง

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการส่องกล้องทางเดินอาหาร

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการส่องกล้องทางเดินอาหารของ SMC เปิดให้บริการด้านการส่องกล้องด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงด้านการส่องกล้องทางเดินอาหาร

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผ่าตัดผ่านกล้อง
เรื่อง

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผ่าตัดผ่านกล้อง

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผ่าตัดผ่านกล้องของ SMC ให้บริการครอบคลุมทั้งโรคทั่วไปและกลุ่มโรคที่ยุ่งยากซับซ้อนโดยทีมแพทย์และพยาบาลที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์และมีความชำนาญสูง