ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการส่องกล้องทางเดินอาหาร

Gastrointestinal Endoscopy Center of Excellence

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการส่องกล้องทางเดินอาหาร

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการส่องกล้องทางเดินอาหารของ SMC เปิดให้บริการด้านการส่องกล้องด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงด้านการส่องกล้องทางเดินอาหาร พร้อมทั้งทีมแพทย์ พยาบาล รวมถึงบุคลากรที่มีประสบการณ์และความชำนาญ ผู้ป่วยจึงอุ่นใจในการรักษาที่รวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การคัดกรอง การวินิจฉัยก่อนการเจ็บป่วย ซึ่งทำให้การรักษาโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเป็นไปอย่างทันท่วงที โดยให้บริการตรวจรักษาและส่องกล้องดังนี้

  • โรคทางเดินอาหารและตับ โรคกระเพาะอาหาร โรคกรดไหลย้อน โรคลำไส้แปรปรวน โรคนิ่วในถุงน้ำดี นิ่วในท่อน้ำดี
  • โรคริดสีดวงทวาร หลุมในลำไส้ใหญ่ (diverticulum)
  • โรคตับ เช่น โรคไวรัสตับอักเสบ โรคไขมันเกาะตับ โรคตับแข็ง
  • โรคท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อน เช่น โรคนิ่วในท่อทางเดินน้ำดี
  • โรคเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหาร เช่นกลืนลำบาก แสบหน้าอก ท้องผูกเรื้อรัง
  • การส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้น (EGD: Esophagogastroduodenoscopy)
  • การส่องกล้องลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy)
  • การส่องกล้องตัดชิ้นเนื้อที่ยื่นผิดปกติในระบบทางเดินอาหาร (Polypectomy)
  • การส่องกล้องลำไส้เล็ก และแคปซูลลำไส้เล็ก
  • การส่องกล้องท่อทางเดินน้ำดี
  • การส่องกล้องอัลตราซาวด์ระบบทางเดินอาหาร, ตับ, ท่อทางเดินน้ำดี หรือตับอ่อน
  • การส่องกล้องวางสายให้อาหารทางหน้าท้อง
  • การตรวจการเคลื่อนไหวทางเดินอาหาร
  • การเจาะชิ้นเนื้อตับเพื่อตรวจทางพยาธิวิทยา (Liver biopsy)