ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผ่าตัดผ่านกล้อง

Minimally Invasive Surgery Center of Excellence

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผ่าตัดผ่านกล้อง

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผ่าตัดผ่านกล้องของ SMC ให้บริการครอบคลุมทั้งโรคทั่วไปและกลุ่มโรคที่ยุ่งยากซับซ้อนโดยทีมแพทย์และพยาบาลที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์และมีความชำนาญสูงด้านการผ่าตัดแผลเล็กผ่านกล้อง โดยได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งสามารถเข้าถึงรอยโรคที่ต้องการรักษาได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดผ่านกล้องมีรอยแผลเป็นน้อยลง มีอาการเจ็บปวดหลังการผ่าตัดน้อยลง สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว กลับไปทำงานและใช้ชีวิตประจำวันได้เป็นปกติเร็วขึ้นกว่าเดิม