คลินิก SMC นอกเวลาพร้อมให้บริการ 5 มิถุนายน 2564 นี้

คลินิก SMC นอกเวลาพร้อมให้บริการ 5 มิถุนายน 2564 นี้

คลินิก SMC นอกเวลาพร้อมบริการให้คำปรึกษาและตรวจรักษาโรคอายุรกรรมทั่วไป โรคเลือด โรคผิวหนัง สำหรับผู้ที่ใช้สิทธิประกันชีวิตและชำระเงินสด

สะดวก รวดเร็ว พร้อมพบแพทย์เฉพาะทางได้ทุกเสาร์ – อาทิตย์ ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2564 นี้เป็นต้นไป

สอบถามเพิ่มเติมหรือนัดหมายล่วงหน้าโทร 043 366 444 (ติดต่อในวันและเวลาราชการ)
โทร 043 366 317-9 (ติดต่อในวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8.30-12.00 น.)
Line ID: @SMCKKU