แพคเกจตรวจสุขภาพ เริ่มต้น 890 บาท

แพคเกจตรวจสุขภาพ เริ่มต้น 890 บาท

แพคเกจตรวจสุขภาพกับ SMC ราคาเริ่มต้นเพียง 890 บาท
“การไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ” ตรวจสุขภาพวันนี้ ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพกับ SMC ที่มีแพคเกจให้เลือกหลากหลาย ด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมบุคลากรทางการแพทย์ผู้ชำนาญการ เพื่อความอุ่นใจคลายกังวลจากโรคภัยทั้งปวง คลินิกตรวจสุขภาพ ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจร่างกายไปทำงานต่างประเทศ และศูนย์วัคซีนการเดินทางไปต่างประเทศ

แพคเกจตรวจสุขภาพกับ SMC ราคาเริ่มต้นเพียง 890 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือจองนัดหมาย
โทร. 043 366312
เวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 13.00 – 16.00 น.

คำแนะนำในการตรวจสุขภาพ

คำแนะนำการตรวจสุขภาพ
1. ให้งดอาหารและเครื่องดื่ม 9-12 ชั่วโมง (ควรงดหลังเวลา 20.00 น.) ก่อนเจาะเลือด
2. กรุณางดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ
3. เก็บอุจจาระในตอนเช้าของวันที่มาตรวจซึ่งสามารถเก็บมาจากบ้าน หรือมาเก็บที่โรงพยาบาล
4. ยื่นบัตรโรงพยาบาลหรือบัตรประชาชน เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 – 09.30 น.
ณ อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอนุสรณ์ ชั้น 1 ห้องตรวจสุขภาพ (อาคาร 19 ชั้น)