Profile Category: SMC Nephrologist

อ.พญ.ศรัณยา แซ่เซียว
Profiles

อ.พญ.ศรัณยา แซ่เซียว

“โรคไตระยะแรกมักไม่มีอาการ หากตรวจพบเร็วสามารถเข้ารับการดูแล เพื่อชะลอการเสื่อมของไตได้”