เจ็บป่วยมีประกัน ให้คลินิกประกัน SMC ช่วยดูแล

เจ็บป่วยมีประกัน ให้คลินิกประกัน SMC ช่วยดูแล

“คลินิกประกัน SMC” โรงพยาบาลศรีนครินทร์ พร้อมทุกความร่วมมือด้านการดูแลรักษาด้วยบริการช่องทางพิเศษสำหรับผู้มีสิทธิประกันชีวิต

  • บริการ Fax claim
  • ตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน
  • ประเมินความคุ้มครองก่อนนอนโรงพยาบาล (Pre-arrangement)
  • ประสานงานชดเชยค่าสินไหมประกันสุขภาพ

เปิดให้บริการทุกวัน
จันทร์-ศุกร์ 08.30-18.00 น.,
เสาร์-อาทิตย์ 09.00-12.00 น.

หมายเหตุ : บริการสำหรับผู้ใช้สิทธิประกันผู้ป่วยใน (IPD)
ให้บริการทุกวัน 08.30-19.00 น.

ติดต่อสอบถามหน่วยบริการสิทธิประกันชีวิต SMC
โทร. 043-366 260 (ในวันและเวลาทำการ)