เจ็บป่วยมีประกัน ให้คลินิกประกัน SMC ช่วยดูแล

เจ็บป่วยมีประกัน ให้คลินิกประกัน SMC ช่วยดูแล

“คลินิกประกัน บตท.” โรงพยาบาลศรีนครินทร์ พร้อมทุกความร่วมมือด้านการติดตามด้วยบริการช่องทางพิเศษสำหรับผู้ที่มีประกันชีวิต

  • บริการแฟกซ์เคลม
  • ตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน
  • ประเมินร่างกายทั้งหมดก่อนนอนโรงพยาบาล (Pre-arrangement)
  • ประสานงานค่าสินไหมประกันสุขภาพ

เปิดให้บริการทุกวัน
จันทร์-ศุกร์ 08.30-18.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 09.00-12.00 น.

หมายเหตุ : บริการขอรับสิทธิประกันตัวผู้ป่วยใน (IPD)
ได้ทุกวัน 08.30-19.00 น.

ติดต่อสอบถามบริการสิทธิประกันชีวิต SMC
โทร. 043-366 260 ( ในวันและสุดสัปดาห์)