SMC ให้บริการตรวจหาความเสี่ยงโรคพันธุกรรม

SMC ให้บริการตรวจหาความเสี่ยงโรคพันธุกรรม

ตรวจหาความเสี่ยงโรคพันธุกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขอย่างตรงจุดด้วย “โปรแกรมตรวจพันธุกรรม” ที่ SMC ให้บริการตรวจวินิจฉัยและให้คำปรึกษาโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาพันธุกรรมและเมตาบอลิก ใช้เวลารอผลแลปเพียง 6 สัปดาห์

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ เวลา 13.00 – 15.00 น.

กรุณาทำนัดหมายล่วงหน้าในวันและเวลาราชการ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
โทร 043 366 444
Line ID: @SMCKKU