SMC ให้บริการตรวจสุขภาพเพื่อไปทำงานต่างประเทศ

SMC ให้บริการตรวจสุขภาพเพื่อไปทำงานต่างประเทศ

เตรียมสุขภาพให้พร้อมก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ (SMC) ให้บริการตรวจสุขภาพและออกใบรับรองแพทย์สำหรับผู้ที่จะไปทำงานต่างประเทศทุกประเทศ (ยกเว้น ไต้หวัน อิสราเอล ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และมาเลเซีย) โดยให้บริการตรวจวินิจฉัยโดยบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งห้องปฏิบัติการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน ณ คลินิกตรวจสุขภาพ SMC อาคาร สว.1 ชั้น 1

ติดต่อทำนัดหมายหรือสอบถามในวันและเวลาราชการ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
โทร 043 366 865, 043 366 312
Line ID: @SMCKKU