หมวดหมู่: ข่าว

 บรรยากาศการตรวจร่างกายผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ คณะแพทยศาสตร์
เรื่อง

 บรรยากาศการตรวจร่างกายผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ คณะแพทยศาสตร์

บรรยากาศการตรวจร่างกายผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ คณะแพทยศาสตร์

50 Years MDKKU: Moving forward
เรื่อง

50 Years MDKKU: Moving forward

วันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ 50 ปี

  • 1
  • 2
  • 4