หมวดหมู่: ข่าว

50 Years MDKKU: Moving forward
เรื่อง

50 Years MDKKU: Moving forward

วันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ 50 ปี

บริการ Fax Claim คลินิกประกันชีวิตที่ SMC ดูแลคุณในทุกสถานการณ์
เรื่อง

บริการ Fax Claim คลินิกประกันชีวิตที่ SMC ดูแลคุณในทุกสถานการณ์

คลินิกประกันชีวิตที่ SMC ยินดีดูแลคุณในทุกสถานการณ์กับบริการ Fax claim สำหรับผู้ใช้สิทธิประกันผู้ป่วยนอก (OPD) ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

บริการตรวจหาเชื้อโควิดแบบ ATK ที่ SMC ตรวจง่าย ไม่ต้องรอผลนาน
เรื่อง

บริการตรวจหาเชื้อโควิดแบบ ATK ที่ SMC ตรวจง่าย ไม่ต้องรอผลนาน

ตรวจง่าย ไม่ต้องรอผลนาน กับบริการตรวจหาเชื้อโควิดแบบ ATK ที่ SMC ให้คุณทราบผล พร้อมรับใบรับรองแพทย์ได้ภายใน 2 ชั่วโมง

SMC จัดบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มลดความเสี่ยงให้พนักงานเอกชน
เรื่อง

SMC จัดบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มลดความเสี่ยงให้พนักงานเอกชน

ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ (SMC: Special Medical Center) สนับสนุนจุดบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เพื่อป้องกันโควิด-19 สำหรับบุคลากรหน่วยงานเอกชน