หมวดหมู่: คลินิกพิเศษ

คลินิกระบบประสาทและสมอง
เรื่อง

คลินิกระบบประสาทและสมอง

ระบบประสาทและสมองเป็นระบบที่มีความสำคัญต่อร่างกายอย่างยิ่งเพราะเป็นศูนย์รวมในการสั่งการไปยังอวัยวะต่างๆ ให้ทำงานได้อย่างปกติ

คลินิกนิทราเวชและระบบทางเดินหายใจ
เรื่อง

คลินิกนิทราเวชและระบบทางเดินหายใจ

การนอนหลับ เป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุด แต่ถ้าหากเกิดปัญหาระหว่างการนอนหลับ อาจทำให้การนอนหลับที่แสนสบายนั้นกลับกลายเป็นฝันร้าย

คลินิกโรคไตและอายุรกรรมทั่วไป
เรื่อง

คลินิกโรคไตและอายุรกรรมทั่วไป

ไตทำหน้าที่กำจัดของเสียในร่างกายและขับของเสียเหล่านั้นออกมาในรูปของปัสสาวะ นอกจากนั้น ไตยังทำหน้าที่ควบคุมความเป็นกรดเป็นด่างในกระแสเลือด

คลินิกมะเร็งวิทยาและอายุรกรรมทั่วไป
เรื่อง

คลินิกมะเร็งวิทยาและอายุรกรรมทั่วไป

มะเร็งเป็นโรคร้ายที่เกิดจากเซลล์ที่เจริญเติบโตอย่างผิดปกติกับประชากรทุกเพศทุกวัยโดยมีเหตุและปัจจัยที่หลากหลายและซับซ้อน

คลินิกโรคข้อและรูมาติสซั่ม
เรื่อง

คลินิกโรคข้อและรูมาติสซั่ม

โรคข้อและรูมาติสซั่มเป็นโรคภูมิคุ้มกันทำลายตนเองชนิดหนึ่ง ทำให้เกิดอาการปวดข้อ มีข้ออักเสบชนิดเรื้อรังโดยเฉพาะข้อมือและข้อนิ้วมือ

คลินิกระบบทางเดินหายใจ
เรื่อง

คลินิกระบบทางเดินหายใจ

ด้วยสภาพอากาศที่แปรปรวน มลภาวะในอากาศ รวมทั้งฝุ่นละอองอย่าง PM 2.5 และเชื้อโรคในอากาศที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันนี้ เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ
เรื่อง

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

ระบบทางเดินอาหารเป็นระบบที่สำคัญของร่างกาย แต่บางครั้งในก็อาจถูกมองข้ามไปเนื่องจากภาวะเร่งรีบในชีวิตประจำวัน

คลินิกต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม
เรื่อง

คลินิกต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม

ระบบต่อมไร้ท่อเป็นระบบที่มีความสำคัญต่อร่างกาย ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนต่างๆ รวมถึงควบคุมการทำงานของร่างกายทุกอย่างให้เป็นไปอย่างปกติ

คลินิกโรคผู้สูงอายุ
เรื่อง

คลินิกโรคผู้สูงอายุ

เมื่อก้าวเข้าสู่วัยชราภาพ สภาพร่างกายเสื่อมถอย การทำงานของอวัยวะต่างๆ ก็เสื่อมประสิทธิภาพลงไปและนำมาซึ่งโรคชรา