หมวดหมู่: คลินิกพิเศษ

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
เรื่อง

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

รักษาโรคติดเชื้อทุกชนิด ภาวะความเจ็บป่วยที่เกิดจากการที่มีเชื้อโรค เช่น เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส เชื้อรา เชื้อโปรโตซัว ผ่านเข้าสู่ร่างกายตามช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางผิวหนัง ทางการหายใจ ทางเดินอาหาร ทางเดินปัสสาวะ ทางเพศสัมพันธ์

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
เรื่อง

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ผู้ที่มีความผิดปกติของกระดูกกล้ามเนื้อ ระบบประสาทและสมอง อาการปวดต่างๆ เจ็บป่วยจากอุบัติเหตุ โรคจากการทำงาน บำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต รวมทั้งการทำหัตถการต่างๆ

คลินิกโภชนาการและอายุรกรรมทั่วไป
เรื่อง

คลินิกโภชนาการและอายุรกรรมทั่วไป

โภชนาการเป็นภัยเงียบที่คุกคามสุขภาพและชีวิตของคนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเรื้อรังที่เกิดจากการปฏิบัติตนที่ไม่เหมาะสมในทางโภชนาการ อาหารจึงมีบทบาทสำคัญยิ่งในการป้องกัน บำบัด และควบคุมโรคร่วมกับการรักษาของแพทย์

คลินิกระบบประสาทและสมอง
เรื่อง

คลินิกระบบประสาทและสมอง

ระบบประสาทและสมองเป็นระบบที่มีความสำคัญต่อร่างกายอย่างยิ่งเพราะเป็นศูนย์รวมในการสั่งการไปยังอวัยวะต่างๆ ให้ทำงานได้อย่างปกติ

คลินิกนิทราเวชและระบบทางเดินหายใจ
เรื่อง

คลินิกนิทราเวชและระบบทางเดินหายใจ

การนอนหลับ เป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุด แต่ถ้าหากเกิดปัญหาระหว่างการนอนหลับ อาจทำให้การนอนหลับที่แสนสบายนั้นกลับกลายเป็นฝันร้าย

คลินิกโรคไต
เรื่อง

คลินิกโรคไต

ไตทำหน้าที่กำจัดของเสียในร่างกายและขับของเสียเหล่านั้นออกมาในรูปของปัสสาวะ นอกจากนั้น ไตยังทำหน้าที่ควบคุมความเป็นกรดเป็นด่างในกระแสเลือด

คลินิกมะเร็งวิทยา
เรื่อง

คลินิกมะเร็งวิทยา

มะเร็งเป็นโรคร้ายที่เกิดจากเซลล์ที่เจริญเติบโตอย่างผิดปกติกับประชากรทุกเพศทุกวัยโดยมีเหตุและปัจจัยที่หลากหลายและซับซ้อน

คลินิกโรคข้อและรูมาติสซั่ม
เรื่อง

คลินิกโรคข้อและรูมาติสซั่ม

โรคข้อและรูมาติสซั่มเป็นโรคภูมิคุ้มกันทำลายตนเองชนิดหนึ่ง ทำให้เกิดอาการปวดข้อ มีข้ออักเสบชนิดเรื้อรังโดยเฉพาะข้อมือและข้อนิ้วมือ

คลินิกระบบทางเดินหายใจ
เรื่อง

คลินิกระบบทางเดินหายใจ

ด้วยสภาพอากาศที่แปรปรวน มลภาวะในอากาศ รวมทั้งฝุ่นละอองอย่าง PM 2.5 และเชื้อโรคในอากาศที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันนี้ เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ

  • 1
  • 2