ตรวจภูมิคุ้มกัน.. เพิ่มความมั่นใจหลังฉีดวัคซีน

ตรวจภูมิคุ้มกัน.. เพิ่มความมั่นใจหลังฉีดวัคซีน

SMC ให้บริการตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อ SARS-CoV-2 spike (S) protein receptor binding domain (RBD) โดยวิธี ECLIA ภายหลังการฉีดวัคซีนโควิด-19 สะดวก รวดเร็ว ทราบผลภายใน 24 ชั่วโมง

ราคาเพียง 800 บาทต่อท่าน รวมค่าบริการ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คลินิกตรวจสุขภาพ ในวันและเวลาราชการ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
โทร. 043 366 865, 043 366 312