Profile Category: SMC Oncologist

อ.นพ.ศิรพงศ์ พุฒระวีพงศ์
Profiles

อ.นพ.ศิรพงศ์ พุฒระวีพงศ์

“การรักษามะเร็งทุกวันนี้ก้าวหน้าไปมาก นอกจากเคมีบำบัด เรายังมีการรักษาด้วยยาต้านเป้า และภูมิคุ้มกันบำบัด”