Project Category: คลีนิค

คลินิกศัลยกรรมสมองและกระดูกสันหลัง
Project

คลินิกศัลยกรรมสมองและกระดูกสันหลัง

โรคทางสมอง ไม่ว่าจะเป็นโรคเนื้องอกในสมอง โรคกลุ่มหลอดเลือดในสมองทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง เป็นโรคที่มีความซับซ้อน มีความยุ่งยากในการรักษา

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผ่าตัดผ่านกล้อง
Project

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผ่าตัดผ่านกล้อง

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผ่าตัดผ่านกล้องของ SMC ให้บริการครอบคลุมทั้งโรคทั่วไปและกลุ่มโรคที่ยุ่งยากซับซ้อนโดยทีมแพทย์และพยาบาลที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการส่องกล้องทางเดินอาหาร
Project

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการส่องกล้องทางเดินอาหาร

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการส่องกล้องทางเดินอาหารของ SMC เปิดให้บริการด้านการส่องกล้องที่หลากหลาย อาทิ EUS และ ERCP

คลินิกตรวจสุขภาพ
Project

คลินิกตรวจสุขภาพ

“การไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ” ตรวจสุขภาพวันนี้ ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพกับ SMC ที่มีแพคเกจให้เลือกหลากหลาย ด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัย