“Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021”

         ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจากบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ “Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021” ในวันที่ 21 กันยายน 2565 ซึ่งเป็นการมอบรางวัลให้แก่โรงพยาบาลคู่สัญญา เพื่อเชิดชูเกียรติและยกย่องในความมีมาตรฐานและความมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานในทุกด้าน นำมาซึ่งการส่งมอบการให้บริการที่เป็นเลิศในทุกมิติ และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าคนสำคัญร่วมกัน
         ในงานนี้ รศ.นพ.พลากร สุรกุลประภา รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพ เป็นตัวแทน ขึ้นรับรางวัล Collaboration Award (Silver Award) โดยรับมอบจาก ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) พร้อมด้วย คุณ สาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ณ Gaysorn Urban Resort
       SMC ขอขอบคุณสำหรับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ และพร้อมมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกันในการพัฒนาบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป