ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไว้… อุ่นใจกว่า

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไว้… อุ่นใจกว่า

ลดความเสี่ยงของการติดเชื้อโรคทางเดินหายใจ 😷 ผ่านบริการ “Express Vaccine” 💉👍🏻

ช่องทางด่วนพิเศษ✨เพื่อผู้ที่มีอายุ 15-64 ปีที่ต้องการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
สะดวก รวดเร็ว พร้อมที่จอดรถฟรี‼️📍

ในราคาเพียงเข็มละ 700 บาท

#เงื่อนไข

✅  ต้องลงทะเบียนและชำระเงินล่วงหน้าผ่าน QR code เท่านั้น

ติดต่อสอบถามในวันและเวลาราชการ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
☎️  043 366 312