บริการ Fax Claim คลินิกประกันชีวิตที่ SMC ดูแลคุณในทุกสถานการณ์

หน่วยประกันชีวิตที่ SMC ยินดีดูแลคุณในทุกสถานการณ์กับบริการ Fax claim สำหรับผู้ใช้สิทธิประกันผู้ป่วยนอก (OPD) ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

เปิดให้บริการทุกวัน ณ อาคาร สว.1 ชั้น 1
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-18.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 09.00-12.00 น.

โทร 043-366260 (ติดต่อได้ในวันและเวลาราชการ)
หมายเหตุ: ต้องใช้สิทธิประกันตัวผู้ป่วยใน (IPD) เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.30-19.00 น.