50 Years MDKKU: Moving forward

“50 Years MDKKU: Moving forward”
วันที่ 9 กันยา 2565 วันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ 50 ปี

#ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ (SMC) ได้รับเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อคณะแพทยศาสตร์ และจิตอาสา ประจำปี 2565 ด้านการจัดระบบบริการวัคซีนโควิด-19 โดย พว.อภิรดา สร้อยสน หัวหน้าหน่วยลูกค้าสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่บริหารจัดการบัตรสุขภาพอายุวัฒนะ เป็นตัวแทนผู้รับมอบจาก รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ณ ห้องประชุมมิตรภาพ และห้องประชุมมอดินแดง ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับทุกหน่วยงานที่ได้รับเกียรติบัตรในการทำคุณประโยชน์ และเสียสละในการทำงานเพื่อให้บริการประชาชนทุกภาคส่วนในครั้งนี้นะคะ