โรคข้อเข่าเสื่อม  เกิดจากอะไร?

โรคข้อเข่าเสื่อม เกิดจากอะไร?

โรคข้อเข่าเสื่อม เกิดจากการใช้งานข้อต่อเนื่องยาวนานจนกระดูกอ่อนผิวข้อสึกกร่อน มีอาการปวดเข่าขณะเคลื่อนไหว เข่าผิดรูปโก่งหรืองอ

ระยะแรก: ปวดเวลาเดิน ขึ้นลงบันได นั่งยอง และลุกจากพื้นลำบาก หากเกร็งกล้ามเนื้อต้นขาอาจปวดหรือเสียวบริเวณสะบ้า และมีเสียงดังในข้อเข่าเวลาเคลื่อนไหว

ข้อเข่าเสื่อมรุนแรง: ปวดรุนแรงขึ้น อาจปวดช่วงกลางคืน คลำได้ปุ่มกระดูกงอกที่เข่า มีเข่าผิดรูป หากมีข้ออักเสบร่วมด้วย จะพบข้อบวมและร้อน

วิธีการรักษา

  1. ควบคุมและ/หรีอลดน้ำหนักตัวกรณีที่น้ำหนักเกินหรือมีโรคอ้วน
  2. หลีกเลี่ยงการนั่งยอง นั่งพับเพียบ หรือคุกเข่า ในช่วงที่มีอาการปวด
  3. บริหารกล้ามเนื้อต้นขาให้แข็งแรง
  4. ใช้ยาแก้ปวดพาราเซตามอล เมื่อมีอาการปวด
  5. ยาอื่น ๆ ควรใช้ภายใต้คำแนะนำและการดูแลของแพทย์เฉพาะทาง

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม: กรณีมีข้อเข่าผิดรูป และ/หรือปวดข้อเข่าจนกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน

***ปัจจุบันมีเทคโนโลยีการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมโดยใช้หุ่นยนต์ ซึ่งเพิ่มความแม่นยำในการแก้ไขความผิดรูป และให้ผลการผ่าตัดรักษาได้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถขอคำแนะนำได้จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน***

ผ่าตัดข้อเข่าเทียมด้วยหุ่นยนต์มีประโยชน์ ดังนี้

  • วางตำแหน่งข้อแม่นยำ
  • ลดภาวะแทรกซ้อนในการผ่าตัด
  • มีความปลอดภัยในการผ่าตัด

 

 

ข้อมูลโดย ผศ.นพ.ฤทธิ์ อภิญญาณกุล

อาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคข้อและข้อเข่า คลินิกโรคกะดูกและข้อ SMC

โรคข้อเข่าเสื่อม